4000 har søkt sommerjobb i DNB

Rekordmange 4000 har søkt sommerjobb eller Summer Internship i DNB.

-Vi er smigret over at så mange vil jobbe for oss og skulle gjerne tatt inn flere, men cirka 120 sommervikarer er det vi trenger for å holde hjulene i gang i ferieukene. I tillegg gir vi Summer Internship til rundt 25 studenter, dvs. jobber med mer krevende analysearbeid. Dette er 15 flere enn vi tok inn på Summer Internship i fjor da vi lanserte dette jobbtilbudet, opplyser fagsjef for rekruttering i DNB, Glenn Menkin.

DNB ønsker å legge til rette for at unge kan skaffe seg arbeidserfaring.
-Vi er opptatte av at nyutdannede som søker fast jobb hos oss har arbeidserfaring. Derfor strekker vi oss også langt for å legge til rette for at unge og studenter kan skaffe seg slik erfaring. Dette gjør vi både av hensyn til egne interesser og fordi vi ser det som del av vårt samfunnsansvar, sier Menkin.

Nye tiltak

I tillegg til å tilby sommerjobber har DNB i løpet av de siste par årene satt i gang følgende tiltak for at unge og studenter lettere skal kunne skaffe seg arbeidserfaring:

• Har åpent rådivningskontor for og med studenter:
DNBs rådgivningskontor på Universitetet i Stavanger betjenes av studenter.

Tilbyr Summer Internship:
Dette er et sommerjobbtilbud dedikert dyktige studenter som under veiledning skal jobbe med spesielt krevende utrednings- og analyseoppgaver rundt i de ulike forretningsområdene i DNB. Tilbudet var nytt i fjor. Summer Internship er lønnet arbeid.

• Tilbyr studentpraksis:
DNB tilbyr studenter fra inn- og utland Internship eller studenpraksis ellers i året også, og banken har blant annet inngått et samarbeid med BI og Copenhagen Business School om studentpraksis. HR-området tar for eksempel inn en student fra Kazakstan. Dette er ikke lønnet arbeid, her får studentene betalt i form av vekttall.

Deltidsarbeidende får tilbud om hospitering:
Mange studenter jobber deltid i DNBs kundesenter. Noen av talentene, det vil si de studentene banken er mest fornøyde med, får også tilbud om å hospitere i andre enheter i DNB. Så langt er enhetene HR og Consulting med på dette.

Tilbyr samarbeid om oppgaveskriving:
DNB ønsker samarbeid med noen studenter når det gjelder oppgaveskriving, og banken har allerede samarbeidet med flere om oppgaver innenfor blant annet markedsføring, HR, etikk, samfunnsansvar, økonomi.

Bilder av fagsjef for rekruttering i DNB, Glenn Menkin, finner du her:
http://www.flickr.com/photos/56001871@N06

Kontakt:
Fagsjef for rekruttering i DNB, Glenn Menkin, tlf. 908 53 492
Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Marit E. Giske, tlf. 90929940

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner