ANSATTEFONDENE I DNB NOR AVVIKLES

Styrene i de DnB NOR-ansattes fond har i dag vedtatt å avvikle fondene og realisere fondenes aksjer i DnB NOR ASA. Fondene eier 16,8 millioner aksjer tilsvarende 1,3 prosent av aksjene i DnB NOR. Endelig beslutning om avvikling tas av fondenes generalforsamling i februar, og aksjene blir trolig realisert i løpet av 2008. Fullstendig melding på www.newsweb.no Styrene i de DnB NOR-ansattes fond har i dag vedtatt å avvikle fondene og realisere fondenes aksjer i DnB NOR ASA. Fondene eier 16,8 millioner aksjer tilsvarende 1,3 prosent av aksjene i DnB NOR. Endelig beslutning om avvikling tas av fondenes generalforsamling i februar, og aksjene blir trolig realisert i løpet av 2008. Fondene eies av de ansatte, som vil få utbetalt verdien av sine andeler ved avviklingen. DnB NOR har hatt ansattefond siden 1997, og frem til 2005 er fondene tildelt midler som følge av konsernets gode resultater

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner