Årsrapport og årsregnskap for 2010 DnB NOR ASA

Styret i DnB NOR ASA behandlet årsregnskapet for 2010 i møte onsdag 16. mars 2011. DnB NOR-konsernets årsrapport og virksomhetsrapport for 2010 er vedlagt på newsweb.no

Rapportene publiseres også på dnbnor.no/om-oss

 

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no

Besøk oss på dnbnor.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker