Årsrapport og årsregnskap for 2011 DNB ASA

 

Styret i DNB ASA behandlet årsregnskapet for 2011 i møte onsdag 14. mars 2012. DNB-konsernets årsrapport for 2011 er vedlagt på newsweb.no

Rapporten publiseres også på dnb.no/om-oss

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

 

 

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker