Bedrifter tar heller risiko enn forsikringskostnad

Bare én av 20 norske bedrifter er forsikret mot at viktige ledere og medarbeidere kan bli borte, viser en undersøkelse som Perduco har utført for DNB.

-Dette kan bli skjebnesvangert for bedriften om uhellet rammer, advarer småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm.

En nøkkelpersonforsikring gjør at bedriften sikres kapital hvis sentrale medarbeidere blir langvarig syk, arbeidsufør eller dør. Forsikringen kan bidra til å styrke egenkapitalen, gi bedriften omstillingskapital eller dekke ekstrautgiftene som påløper i forbindelse med for eksempel nyansettelser og/eller kjøp av eksterne tjenester.

-Kostnaden ved en nøkkelpersonforsikring er ikke stor sammenlignet med utgiftene bedriften kan få som følge av at sentrale personer blir borte. Alle bedrifter bør derfor ha en slik forsikring. Uansett bør bedriften sørge for at nøkkelpersonene deler kompetansen sin med andre medarbeidere, råder Dokk Holm.

Fakta om nøkkelpersonforsikring:

  • En nøkkelpersonforsikring passer godt for bedrifter med opptil 20 ansatte.
  • Utbetalingen går til bedriften, ikke til privatpersonen.
  • Ved død utbetales forsikringen som et engangsbeløp til bedriften.
  • Ved uførhet utbetales en uførerente med utbetaling i to år. Utbetalingen starter etter tre måneder. Den utbetales etter den forsikredes uføregrad og så lenge arbeidsuførheten er minst 50 prosent. Uførerenten utbetales i tillegg til ytelser fra folketrygden, slik som arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon.

Bilde av småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm finner du her:
http://www.flickr.com/photos/dnb_nor/5229408760/in/photostream


Kontakt:

Småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm, tlf. 971 13 321

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner