Beste teknologifond mest populært

DnB NOR Nordic Technology var det mest populære fondet blant DnB NORs fondskunder i mai. Det var størst bruttotegning i DnB NORs spareløsninger Aktiv-fondene og S5-serien.

Det var fremdeles DnB NORs investeringsløsninger i Aktiv-fondene og S5-serien som dominerte listen over de mest kjøpte aksjefondene i mai. Over halvparten av bruttotegningen gikk til disse fondene.

– Vi opplever at kundene setter pris på enkle forvaltningsløsninger hvor profesjonelle forvaltere passer på sparemidlene deres. Forvalterne foretar strategiske og taktiske allokeringer, plukker fond og sørger for fortløpende rebalansering for kundene, sier divisjonsleder Edward Wendel.

Det mest populære enkeltfondet i mai var DnB Nordic Technology. Fondet investerer i både telekommunikasjon, software, hardware og media. I mai var det stor oppkjøpsaktivitet innen IT-sektoren. Ifølge Anders Tandberg-Johansen, som leder forvaltningen av DnB NOR Technology, har dette flere årsaker.

– Teknologiske nyvinninger har gjort tilværelsen enklere for folk og sørget for økonomisk vekst. Digitaliseringen av samfunnet fortsetter og skjer stort sett i regi av selskapene i TMT-sektoren, sier han.

– I dag er teknologiselskapene lavt priset sammenlignet med SP 500. Unoterte selskaper i gråmarkedet vurderes kanskje høyt, mens de børsnoterte er lavt priset. Samtidig sitter de store teknologiselskapene på store kontantbeholdninger. Dette skaper muligheter, sier Tandberg-Johansen.

Beste teknologifond
DnB Nordic Technology rangeres av analyseselskapet Morningstar som det beste bransjefondet internasjonalt innen teknologi, målt etter avkastning de siste tre og fem årene.

DnB Nordic Technology investerer hovedsakelig i børsnoterte nordiske og globale teknologi-, media- og telekommunikasjonsselskaper. Fondet kan investere inntil 100 prosent i utenlandske aksjer og vil dermed kunne ha høy eksponering i selskaper også utenfor Norden.

I sum reduserte DnB NORs private aksjefondskunder eksponeringen i aksjefond mai. Det var særlig fondene med norsk eksponering som ble innløst denne måneden.

Tegning i mai

Fondsnavn

% av tegning

1

DnB NOR Nordic Technology

8,0

2

DnB NOR S5-30

6,9

3

DnB NOR Aktiv 100

6,8

4

DnB NOR Aktiv 70

6,5

5

DnB NOR Aktiv 30

5,8

Innløsning i mai

Fondsnavn

% av innløsning

1

DnB NOR Norge (I)

3,0

2

Postbanken Norge

3,1

3

DnB NOR SMB

3,4

4

DnB NOR Norge Selektiv (I)

2,2

5

DnB NOR Miljøinvest

2,3

 


Kontakt:

Investeringsdirektør i DnB NOR Kapitalforvaltning, Edward Wendel, mobil 907 44 166

Informasjonssjef i DnB NOR, Aud-Helen Rasmussen, mobil 911 36 371

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia