Bruk redningsvest – og bruk vettet!

Det er viktig å ha på seg redningsvesten hele tiden mens du er på havet eller ligger ankret opp.  Men folk som ferdes langs sjøen eller vannet bør også være på vakt. De fleste drukningsulykker skjer nemlig ikke ute på storhavet, men ved fall fra land og brygge. Det viser drukningsstatistikken til Norsk Folkehjelp. 

-  Kombinasjonen av for eksempel alkohol og balansering på en tynn og ustabil landgang fører hvert år til mange skader. Hvis man faller og smeller hodet inn i bryggen eller i fjæresteinene er det lett å bli slått bevisstløs og drukne.  Det samme gjelder fall fra båt. Uhellet skjer ofte når båten ligger helt stille nær land og man ikke tror det er nødvendig å ha på redningsvest, advarer skadeleder i DNB Skadeforsikring Anne Stine Eger Mollestad. 

En fersk undersøkelse Respons Analyse har gjort på oppdrag fra DNB Skadeforsikring viser at nær halvparten av båteierne oppgir at man alltid bruker redningsvest i båt. Det er noen flere enn for 2 år siden, da 44 prosent oppga dette. Ytterligere 26 prosent oppgir at man som oftest bruker redningsvest. Yngre og eldre personer bruker flytevest oftere enn middelaldrende personer. Tallene viser også at en større andel kvinner enn menn oppgir at man alltid har på flytevesten når man er i båt.


Til tross for at flere sier de bruker redningsvest har 35 mennesker er omkommet i drukningsulykker i årets fem første måneder. Dette er nesten en tredobling sammenlignet med samme periode i fjor. Kjønnsfordelingen viser at 27 menn og åtte kvinner druknet.


- Vi har i mange år bekymret oss for det høye antallet menn som drukner. Menn slurver mer med bruken av redningsvest, tar mer risiko med fart og er nok tilbøyelig til å strekke festen på sjøen litt lengere enn det kvinner er. Det fører til mange unødvendige ulykker, sier Eger Mollestad.  

Nær 70 prosent av båteierne mener man risikerer bøter dersom man ikke har flytevest tilgjengelig når man er i båt. Det er en klar oppgang fra sist, da vel 60 prosent mente man risikerte bøter. Omkring en fjerdedel av båteierne oppgir at de ikke kjenner til hvilke konsekvenser det kan få dersom man ikke har flytevest tilgjengelig. Det er klart færre enn for 2 år siden, da hele 38 prosent ikke kjente til konsekvensene.

For ordens skyld: Det er påbudt å ha redningsvest og flyteutstyr tilgjengelig i båten. Du kan få bøter fra kr. 500 - til kr. 5.000 (subsidiert fengsel fra 3 til 15 dager) alt etter hvor mange personer i båten som mangler vest. Dette er imidlertid en bagatell mot et tapt liv på sjøen.

Bakgrunn:
http://www.folkehjelp.no/Presse/Drukningsstatistikk

Kontakt: Anne Stine Eger Mollestad, tlf 93480096

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner