Det slurves med innboforsikringen

En av fire har aldri gått over verdien på klær, elektriske artikler, møbler og annet innbo for å oppdatere sin innboforsikring. Dermed står de i fare for å få betydelig mindre i erstatningsbeløp enn den reelle verdien om uhellet skulle være ute.

En fersk undersøkelse fra DNB Skadeforsikring, som er gjennomført av meningsmålingsbyrået Ipsos MMI, viser at nesten alle har en innboforsikring.

- Men det nytter ikke å ha en forsikring hvis erstatningssummen som blir utbetalt ikke er dekker utgiftene. Alt for mange slurver med å dokumentere verdiene sine, slik at forsikringssummen som blir utbetalt ikke vil reflekterer de reelle verdiene, sier skadeleder i DNB Skadeforsikring, Anne Stine Eger Mollestad.

62 prosent av de spurte i undersøkelsen tror de ville få igjen verdiene sine dersom boligen de bor i skulle bli totalskadet.  20 prosent tror de er underdekket, mens 18 svarer at de ikke vet om forsikringen vil dekke verdiene sine.

For lav dekning
Eger Mollestad mener alt for mange står i fare for å ha for lav dekning på innboforsikringen.

- Det er ikke alle som er like bevisste på hva de faktisk har av verdier, og over tid kan det ofte oppstå et sprik mellom den reelle verdien på innbo og løsøre og summen man er forsikret for.  Hvis man skal erstatte en hel garderobe fra grunnen blir dette svært kostbart. Bare tenk på hva det vil koste om man skulle erstatte sko, sportsutstyr, undertøy, jeans, skjorter, vinterjakker, bunad og finklær. I tillegg til dette skal innboforsikringen dekke blant annet møbler, elektrisk utstyr, kunst, planter og alt annet stort og smått som man har oppervervet seg opp i gjennom livet. Mange blir ofte overrasket over hva totalkostnaden blir når alt legges sammen.  

Hvis det er mer enn tre år siden sist du oppdaterte innboforsikringen eller nylig har gått til innkjøpt dyre gjenstander, så er sjansen stor for at du vil være underdekket hvis hjemmet ditt skulle bli totalskadet. Undersøkelsen viser at om lag halvparten sier det er mer enn 4 år siden de oppdaterte sin innboforsikring, og en av fire har heller aldri gått over verdiene i boligen.

DNB Skadeforsikring anbefaler at alle går igjennom sine verdier ved jevne mellomrom, f.eks annen hvert år eller når husstanden har går til innkjøp av dyre gjenstander. Om man er forsikret for kr 300.000 eller kr. 500.000 kan bety mye hvis uhellet først er ute, men forsikringspremien blir faktisk ikke så mye høyere hvis man øker summen med en million.

Enkelt å dokumentere verdier
Undersøkelsen viser at vi ikke er flinke til å dokumentere hva vi eier. Godt over halvparten av de med innboforsikring har ikke dokumentert sine verdier. Av de som har dokumentert verdier svarer 27 prosent at de har tatt bilder av gjenstander, 20 prosent sparer på kvitteringer, 15 prosent har gjort en egen verdivurdering, og 2 prosent har hentet inn eksterne hjelp til å vurdere sine verdier.

- Nesten alle har i dag tilgang til digitalkamera enten via mobil eller fotoapparat. Da er det fort gjort å dokumentere verdiene, og lett å gå tilbake i ettertid å vurdere verdien av gjenstandene. Forsikringsselskapene har også innbokalkulatorer som gjør det enkelt å gjøre erstatningsberegningen. Alle bør gjøre en verdivurdering av sine eierandeler både i hjemmet og på fritidsboligen. Jeg har aldri møtt på en kunde som har angret på at de har oppdatert sin innboforsikring når uhellet først har vært ute, avslutter Eger Mollestad.

(Ta kontakt for regionale tall)

Kontaktinformasjon:
Skadeleder Anne Stine Eger Mollestad
Telefon: 934 80 096

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø
Telefon: 993 80 389

 

 

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner