DNB Asset Management er kåret til beste forvaltningsselskap

DNB Asset Management hentet hjem to av fire priser i klassen Best Fund House da fondsratingselskapet Morningstar i dag delte ut heder. DNB fikk prisene i klassen Larger Equity and Multi-Asset. Dette betyr at DNB Asset Management leverer produkter som er blant de beste for massemarkedet.  

- Morningstar gjør en kvalitativ og kvantitativ vurdering av forvaltningen og produktene våre. Prisene viser at vi har klart å levere meravkastning til kundene våre over tid. Premien som Best Fund House i Multi-Asset klassen henger høyt og er en hyggelig anerkjennelse av den jobben vi gjør. Den beviser at DNB tilbyr gode aksje, rente og kombinasjonsfond med Morningstar-rating, sier Torkild Varran, administrerende direktør i DNB Asset Management.

Morningstar foretar også en løpende rating av fond. DNB Asset Management har nå hele 48 fond med en vurdering som gir fire eller fem stjerner. Ratingen viser hvor god eller dårlig avkastning fondet har oppnådd i forhold til andre fond i Europa innenfor samme kategori. Får et fond fem stjerner betyr det at fondet er blant de ti prosent beste i sin kategori. Får fondet fire stjerner er det blant de 22,5 prosent beste i sin kategori.

Utvalget i Moringstar Awards er registrerte fond og fondsselskaper som har registrert sine fond for salg i Norge. For å bli vurdert må fondene ha et minsteinnskudd på kr. 100.000,- eller mindre og være enkelt tilgjengelig i det norske markedet. Morningstar ser på 1, 3 og 5 års avkastning, samt 3 og 5 års risiko med fokus på nedsiderisiko. Ratingselskapet foretar også en kvalitativ vurdering.

DNB Asset management er Norges største private fondsforvalter med cirka 475 milliarder kroner til forvaltning ved utgangen av 2011 og rundt 600.000 kundeforhold.

 

 

Kontakt:
Torkil Varran, adm.dir. i DNB Asset Management, mobil 916 17 633
Aud-Helen Rasmussen, informasjonssjef i DNB, mobil 911 36 371

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner