DNB er største meglerhus

DNB Markets er Norges største meglerhus. DNB toppet Oslo Børs sin markedsstatistikk i fjor med en omsetning på 9,4 prosent av totalomsetningen (162 milliarder kroner).

- I 2013 så vi igjen større aktivitet i markedene, og opplevede samtidig en økt etterspørsel etter typiske meglerhustjenester. Det kommer hovedsakelig av at kjøpere og selgere av større blokker av aksjer trenger bistand til å finne motparter og hjelp til å handle utenfor de åpne markedsplassene, sier Thomas Breivik, som er ansvarlig for de nordiske meglerne i DNB.

Mindre enn halvparten av DNBs aksjehandler gjøres over Oslo Børs, og det er i dag mer vanlig å gjøre større handler utenom børsen. En viktig forklaring er at aktørene ikke ønsker å bli påvirket av såkalte robothandlere som kan drive kursene opp. Men mye av forklaringen ligger nok også i at det er større behov for sekundærtjenester innenfor analyse og corporate finance ved større overtakelser.

- Kundene har i dag direkte tilgang til børsene, noe som har gitt meglerhusene nye oppgaver. I tillegg til å være et mellomledd i en handel er det like mye vår ekspertise og rådgivning som etterspørres, mener Breivik.        

DNB har styrket sin markedsandel
DNB har økt sin markedsandel betydelig de siste fem årene, og med størst totalomsetning bekrefter DNB sin posisjon som den ledende finansaktøren i Norge

- Vi har gått fra å være norskbasert med et norsk produkt, til å ha full nordisk analysedekning med en internasjonal kundebase. Her er det naturlig å trekke frem Brasilianske Vale salg av 22% av aksjene i Norsk Hydro med en transaksjons størrelse på i overkant av NOK 11mrd som er den største blokk handelen på Oslo børs noen gang, og blant topp 10 blokkhandler i Europa i fjor, sier Breivik.

- Vi er veldig takknemlige for den tilliten kundene har vist oss i 2013. Godt lagarbeid på tvers av ulike fagmiljøer i DNB i kombinasjon med et veldig bra samarbeid med kundene våre har skapt flere spennende oppdrag. Vi gleder oss til 2014 og skal komme med nye gode investeringsmuligheter til kundene våre avslutter Breivik.

Kontakt:
Thomas Breivik
Ansvarlig for de nordiske meglerne i DNB
Tlf. +47 24169226

Vidar Korsberg Dalsbø
Kommunikasjonsrådgiver i DNB
Tlf.+ 47 99380389

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner