DNB-konsernet inngår ny driftsavtale for IT

(Oslo, 25.11.13) Etter en lang og grundig anbudsprosess for ny IT-driftsavtale, har DNB i dag gått videre i sluttforhandlinger med én leverandør for hoveddelen av avtalen.  – En viktig milepæl i arbeidet med å bygge fremtidens bank, sier konserndirektør Liv Fiksdahl.

DNB har i lengre tid jobbet med anbudsprosessen for ny driftsavtale for konsernets IT-systemer. Det er besluttet å dele driftsavtalen mellom såkalt «stormaskin» og «ikke-stormaskin», og etter en prosess med flere sterke leverandører, har DNB nå besluttet å gå videre til sluttforhandlinger med HCL Technologies på den delen av avtalen som ikke gjelder stormaskin (dvs. ordinære IT-systemer som Unix, Windows, nettverk etc.). Avtalen har en total verdi på omkring 650 millioner kroner årlig.

- Vi har vurdert alle leverandørene nøye gjennom en lang og god prosess, og vi er veldig fornøyde med den løsningen vi har landet på. HCL Technologies er i verdensklasse når det gjelder denne typen kompetanse, og de kan vise til gode resultater for store internasjonale kunder innen bank- og finans. De nye driftsavtalene vil, når vi konkluderer begge avtalene, bygge opp under vårt arbeid med å fornye og rydde opp i de utfordringene DNB-konsernet har hatt på IT-siden, og vi føler oss trygge på at dette er det rette valget, sier konserndirektør for IT og Operations, Liv Fiksdahl.

DNB står foran viktige forbedringer på IT-området i tiden fremover. Hele konsernet skal gjennomføre en datasenterflytt, der man går fra å ha driften på syv ulike steder i Norge, til å samle dette til et topp moderne og miljøvennlig datasenter utenfor Stavanger. Samtidig fortsettes det arbeidet som er igangsatt for å øke driftsstabiliteten. De nye driftsavtalene er en viktig hjørnesten i dette arbeidet. I tillegg skaper endringene i kundeadferden over på digitale og mobile plattformer økt behov for utvikling og innovasjon.

- Vi er i full gang med å rigge DNB for fremtiden, og stabile og brukervennlige IT-løsninger er selve kjernen i denne prosessen. Vår viktigste jobb i IT er å sørge for at DNBs kunder får en tilgjengelig, trygg og god nettbank. Derfor er vi glade for at vi denne høsten har hatt færre tilfeller av nedetid enn på lenge. Det viser at vi er på rett vei med de tiltakene vi har iverksatt, sier Fiksdahl.

På den delen av leveransen som dreier seg om drift av bankens stormaskinløsninger, fortsetter prosessen med å identifisere den beste leverandøren videre. Konklusjon i denne prosessen er ventet før nyttår.

For mer informasjon:

Even Westerveld, informasjonsdirektør, tlf. 400 16 744

Pressebilder av Liv Fiksdahl finnes her.

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner