DNB-konsernets basisswap-effekter i fjerde kvartal 2014

DNB-konsernet vil i fjerde kvartal 2014 regnskapsføre om lag 508 millioner kroner i positive effekter av basisswapper knyttet til innlån. Samlet blir basisswap-effekten positiv med om lag 394 millioner kroner for året 2014.

I fjerde kvartal 2013 ble det regnskapsført negative effekter på 819 millioner kroner, og en samlet negativ effekt på 1 364 millioner kroner for året 2013.

Basisswapper er derivatkontrakter som inngås i forbindelse med langsiktig finansiering i internasjonale kapitalmarkeder hvor valutaen konverteres til norske kroner. Dette er sikringsinstrumenter, og sett over instrumentenes løpetid er markedsverdiendringene null. De regnskapsmessige effektene vil derfor reverseres over tid.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Investor Relations i DNB:
Per Sagbakken: +47 23268400
Jan Erik Gjerland: +47 23268408

Denne meldingen er sendt til deg fra Investor Relations i DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til investor.relations@dnb.no

Besøk oss på dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner