DNB-konsernets basisswap-effekter i tredje kvartal 2014

DNB-konsernet vil i tredje kvartal 2014 regnskapsføre om lag 449 millioner kroner i positive effekter av basisswapper knyttet til innlån.

I tredje kvartal 2013 ble det regnskapsført negative effekter på 223 millioner kroner.

Basisswapper er derivatkontrakter som inngås i forbindelse med langsiktig finansiering i internasjonale kapitalmarkeder hvor valutaen konverteres til norske kroner. Dette er sikringsinstrumenter, og sett over instrumentenes løpetid er markedsverdiendringene null. De regnskapsmessige effektene vil derfor reverseres over tid.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Investor Relations i DNB:
Per Sagbakken: +47 23268400
Jan Erik Gjerland: +47 23268408

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til investor.relations@dnb.no 

Besøk oss på dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner