DNB-konsernets basisswap-effekter i tredje kvartal 2015

DNB-konsernet vil i tredje kvartal 2015 regnskapsføre om lag 933 millioner kroner i positive effekter av basisswapper knyttet til innlån.

I tredje kvartal 2014 ble det regnskapsført positive effekter på 449 millioner kroner.

Basisswapper er derivatkontrakter som inngås i forbindelse med langsiktig finansiering i internasjonale kapitalmarkeder hvor valutaen konverteres til norske kroner. Dette er sikringsinstrumenter, og sett over instrumentenes løpetid er markedsverdiendringene null. De regnskapsmessige effektene vil derfor reverseres over tid.

Den positive regnskapsmessige effekten fra basisswapper i tredje kvartal vil delvis bli motvirket av negative effekter fra økte kredittspreader og økte kredittkostnader på derivater (CVA/DVA).

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Investor Relations i DNB:
Rune Helland : +47 97713250
Thor Tellefsen : +47 91544385

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Denne meldingen er sendt til deg fra DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnb.no

Besøk oss på dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner