DNB liv selger tre kjøpesenter

DNB Liv selger de tre kjøpesentrene Storbyen i Sarpsborg, Oasen i Bergen og Sjøsiden i Horten til Sektor Fond I AS. Den samlede prisen på de tre sentrene er på i overkant av to milliarder kroner.

- DNB Liv er en stor eier av kjøpesenter i Norge. Vi fokuserer på å skape verdier gjennom å utvikle eiendommene og markedsposisjonen til kjøpesentrene vi eier, samtidig som vi hele tiden forsøker å utvikle vår eiendomsportefølje. Disse eiendommene har fortsatt utviklingspotensial, men vi fant vi det riktig å selge når et attraktivt bud ble presentert. Vi er glade for å ha fått i stand en god avtale med Sektor Fond I AS, som vil være solide eiere og som er vel egnet til å videreutvikle eiendommene, sier adm.dir i DNB Livsforsikring, Tom Rathke.

DNB LIV vil som en del av transaksjonen inngå som deleier i Sektor Fond I AS, med en eierandel på 10 prosent.

Storbyen ligger midt på torget i Sarpsborg og regnes som regionssenter i Østfold. Senteret har totalt 19 400 kvadratmeter med butikker, gode parkeringsforhold og omsatte i 2011 for 671 millioner kroner.

Oasen er et tradisjonsrikt nærsenter i Fyllingsdalen i Bergen. Senteret rommer både store kjeder og nisjebutikker, en rekke offentlige og private servicetjenester og omsatte i 2011 for 890 millioner kroner. En utvidelse av senteret er igangsatt, og i begynnelsen av 2014 vil 8.000 kvm handel, 3.800 kvm kontor og 400 nye parkeringsplasser stå ferdige. Forventet årsomsetning etter utvidelsen er ca MNOK 1,2 MRD.

Sjøsiden i Horten ligger sentralt i Horten med sine 40 butikker. I fjor omsatte senteret for 371 millioner kroner.

- Timingen av salget er meget god, og vi er svært godt fornøyd med avkastningen på investeringen i disse eiendommene. Vi vil fortsette med å videreutvikle eiendomsporteføljen til DNB Livsforsikring både gjennom kjøp og salg, og er stadig på utkikk etter gode eiendommer som vi kan investere i og utvikle, sier Rathke.

Rebalansering av eiendomsporteføljen

DNB Liv har besluttet å redusere eiendomseksponeringen noe, blant annet for å tilpasse oss nye rammevilkår.

En viktig del av dette arbeidet har vært å redusere investeringsrisikoen i forvaltningen av pensjonskapital med avkastningsgaranti, og da særlig aksjeinvesteringer og investeringer i eiendom. Denne type salg er en naturlig tilpasning av den totale eiendomsporteføljen i Livselskapet, samtidig som salget sikrer en god avkastning for DNBs pensjonskunder.

- Eiendom er en viktig aktivaklasse for oss, med svært god avkastning og attraktive risikoegenskaper. Fremtidige kapitalkrav tilsier en noe lavere andel eiendom i vår portefølje. Dette er i tråd med det budskap som ble formidlet til våre eiere i forbindelse med DNBs kapitalmarkedsdag i september i år. Men det er samtidig viktig for oss å påpeke at eiendom fortsatt interessant for oss, og at vi er åpne for nye muligheter. Vi vil utnytte det som er av kjøps- og salgsmuligheter i markedet, sier Rathke.

Kontakt:
Tom Rathke
Adm.dir i DNB Livsforsikring
Telefon: 900 90 445

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner