DNB Livsforsikring selger eiendommen Essendropsgate 3

DNB Livsforsikring selger kontoreiendommen Essendropsgate 3 på Majorstuen i Oslo. Salget skjer gjennom overtagelse av 100 % av aksjene selskapet Essendropsgate 3 AS. Kjøper er et selskap tilrettelagt av NRP Finans AS ved navn Majorstuen Kontorbygg Holding AS. Overtagelse fant sted 18. januar 2013.

- Vi er meget tilfredse med å ha kommet til enighet med DnB Livsforsikring om kjøp av Essendropsgate 3. Dette er et moderne bygg med bra beliggenhet og gode leietakere hvor vi tror det er rom for ytterligere verdiskapning.

NRP Finans er en tilrettelegger av prosjekter innen Næringseiendom, Boligutvikling, Shipping og Offshore.

DNB Næringseiendom mener dette er et godt tidspunkt å selge på for å realisere verdiene i eiendommen.

- Som eier av en stor eiendomsportefølje er det naturlig å utvikle porteføljen både ved kjøp og salg av eiendom. Salg av eiendommen gjennomføres således som en del av livselskapets langsiktige eiendomsstrategi, sier administrerende direktør i DNB Næringseiendom Gro Boge.

Eiendommens samlede areal utgjør ca 11.300 m2, er oppført i 1998 og er tegnet av Arkitekt Niels Torp.

Kontakt:
NRP Finans AS
Christian Ness
Administrerende direktør
Mob: 922 66 842

DNB Næringseiendom AS
Gro K. Boge
Administrerende direktør
Mob. 918 95 551

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia