DNB Livsforsikring selger eiendommene i Lørenveien 55-65

DNB Livsforsikring selger kontorbyggene og handelseiendommen COOP på Løren.  Salget skjer gjennom overtagelse av 100 % av aksjene i tre selskap. Kjøper er et syndikat opprettet av DNB Markets og Stor-Oslo Eiendom, hvor Stor-Oslo Eiendom går inn med en større eierandel. Overtagelse fant sted 29. juni 2012.

- Vi er meget tilfredse med å ha kommet til enighet med DnB Livsforsikring om kjøp av Lørenveien 55-65, som er en investering i tråd med vår strategi om å sikre oss en attraktiv tomteportefølje for utvikling av boliger i Oslo-regionen. Det er mangel på eiendommer med utviklingspotensial, og spesielt de som er egnet for boligformål. I tillegg er eiendommen attraktiv fordi den vil gi leieinntekter i utviklingsfasen, sier arbeidende styreformann i Stor-Oslo Eiendom, Arild Rygg.

DNB Næringseiendom mener dette er et godt tidspunkt å selge på for å realisere verdiene i eiendommen.

- Som eier av en stor eiendomsportefølje er det naturlig å utvikle porteføljen både ved kjøp og salg av eiendom. Salg av Løreneiendommene gjennomføres således som en del av livselskapets langsiktige eiendomsstrategi, sier administrerende direktør i DNB Næringseiendom Gro Boge.

Eiendommens samlede areal utgjør ca 22.000 m2. Tomtene er på ca 27,5 mål.

Byggene er oppført i ulike tidsepoker og vil på sikt suksessivt bli revet til fordel for nye boliger og handels/næringsarealer.

Hadrian eiendom AS har vært engasjert som megler i forbindelse med transaksjonen.

Kontakt

STOR-OSLO EIENDOM AS                               DNB NÆRINGSEIENDOM AS
Arild Rygg                                                       GRO K. BOGE

Arbeidende styreformann                                   Administrerende direktør
Tlf: 90 88 18 67                                                 Mob. 91895551
arild@soeiendom.no                                          gro.boge@dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker