DNB Livsforsikring selger Kirkegaten 24 – 26

DNB Livsforsikring selger Kirkegaten 24 – 26 i Oslo Sentrum som i dag huser utdanningsinstitusjonen Campus Kristiania.
Salget skjer gjennom salg av 100 % av aksjene i det eiendomseiende selskapet. Kjøper er Campus Kristiania, Ernst G Mortensens Stiftelse

- Dette er en svært attraktiv eiendom i hjertet av Oslo og med en solid leietager på en lang kontrakt. Derfor var det ikke overraskende at det var mange potensielle kjøpere som viste sin interesse for eiendommen, sier administrerende direktør i DNB Næringseiendom Gro Boge.

Som eier av en stor eiendomsportefølje er det naturlig for DNB Livsforsikring å utvikle porteføljen både ved kjøp og salg av eiendom. Salget av Kirkegaten gjennomføres således som en del av livselskapets langsiktige eiendomsstrategi.

Bygget til Campus Kristiania ligger godt plassert i et sentrumsnært område som er i en rivende utvikling. Vi tror dette er en god og riktig investering for fremtidig utvikling av Campus Kristiania. Det at vi selv eier og forvalter bygget, vil sikre et godt læringsmiljø til det beste for studentene våre, sier adm dir Solfrid Lind. 

- Vi har lenge ønsket å overta eiendommen i Kirkegata, og når denne muligheten åpnet seg, var det riktig av oss å gripe den. Kvadraturen og aksen mellom Bjørvika og Tjuvholmen er i en rivende utvikling, og dette vil smitte over på hele området. Vi mener dette er en god plassering for både studenter og ansatte, forteller økonomi- og finansdirektør Pål Nakken.

Ved dette kjøpet blir leietager nå herre i eget hus. Campus Kristiania er organisert som en stiftelse, Ernst G. Mortensens Stiftelse, opprettet ved donasjon fra Ernst G. Mortensens arvinger. Eiendommen ligger midt i sentrum av Oslo og rommer Markedshøyskolen, Norges Kreative Fagskole, NKS Nettstudier og Aktiv Læring. Eiendommens samlede areal utgjør ca 11 300 kvm. Eiendommen ble utformet i 1924 av arkitekt Kristian Biong i florentinsk ungrenessanse. Bygget er blitt betydelig rehabilitert de senere år av DNB Livsforsikring hvor både hensynet til den ærverdige arkitekturen og behovet for en moderne utdanningsinstitusjon er ivaretatt. Resultatet er trivsel og stolthet for skolens ledelse og rundt 2000 studenter som hvert år får sin undervisning her.

DNB Næringsmegling har vært engasjert som megler i forbindelse med transaksjonen.

Kontakt

CAMPUS KRISTIANIA
PÅL NAKKEN           
Økonomi- og finansdirektør /CFO     
Mob: 95179664                                            
pal.nakken@c-k.no                                   

DNB NÆRINGSEIENDOM AS
GRO K. BOGE
Administrerende direktø
Mob. 91895551
gro.boge@dnb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker