DNB Livsforsikring selger Østersjøn i Malmø

DNB Livsforsikring selger Østersjøn i Malmø. Kjøper er det svenske børsnoterte selskapet Wihlborgs Fastigheter AB. Netto kjøpesum utgjør ca. SEK 241 mill.

- Østersjøn er en godt kjent og sentralt beliggende eiendom i Malmø. Eiendommen er moderne og attraktiv, og det var stor interesse for eiendommen. Vi er godt fornøyd med prisen vi oppnådde i handelen, sier Gro K. Boge, administrerende direktør i DNB Næringseiendom som forvalter DNB Livs eiendomsportefølje i Norge og Sverige. Overtagelse vil finne sted 2. januar 2013.

Som eier av en stor eiendomsportefølje er det viktig for DNB Livsforsikring å aktivt utvikle porteføljen både ved kjøp og salg av eiendom.  Salget av Østersjøn gjennomføres som en del av livselskapets langsiktige eiendomsstrategi, hvorav nær hele eiendomsporteføljen på i overkant av NOK 40 mrd består av hel-/direkteeide næringseiendommer i Norge og Sverige. 

-Vår hovedmålsetting er å skape verdier for DNB Livs pensjonskunder gjennom aktiv forvaltning av eiendomsporteføljen.  Det innebærer fokus både på kjøp og salg. Tidligere i år inngikk vi avtale om å investere nærmere NOK 5 mrd i DNBs nye hovedkontor i Bjørvika i Oslo.  En naturlig konsekvens av dette er at det også vil bli solgt noen bygg, herunder Østersjøn, sier Gro K. Boge, administrerende direktør i DNB Næringseiendom som forvalter DNB Livs eiendomsportefølje i Norge og Sverige. Leimdörfer har vært DNBs rådgiver i transaksjonen.

Kontakt:
Gro K. Boge
Administrerende direktør i DNB Næringseiendom
Telefon: 918 95 551

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner