DNB Livsforsikring selger Sjølystparken på Skøyen til Fram Eiendom

Eiendommene ligger sentralt på Skøyen og ligger godt eksponert mot E18. Eiendomsverdien er 1,1 mrd. kr., og transaksjonen blir gjennomført den 15.01.2016.

DNB Livsforsikring AS er selger og har eid de tre eiendommene siden 1994/95 og eiendomsmassen utgjør brutto ca 45.000 m2 inkludert lager og parkering. Byggene er bygget i perioden 1985 til 1996

- Vi er glade for å ha fått inn en solid og langsiktig eier som kan ta stafettpinnen videre og videreutvikle knutepunktet Skøyen på en like god måte som Tvenge har gjort med sine andre eiendommer i området. Salget bidrar til at våre pensjonskunder, som har eiet bygget siden 1994/95, får en god avkastning, sier konserndirektør Tom Rathke i DNB.

- Vi er godt fornøyd med kjøpet. Byggene passer utmerket inn i vår portefølje og vi ser frem til å jobbe videre med disse spennende og unikt beliggende eiendommene, sier Torstein Tvenge Fram Eiendom .

Fram Eiendom: Torstein Tvenge, mob. 901 45 555

DNB: Vidar Korsberg Dalsbø, mob. 99380389

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia