DNB Livsforsikrings opptrappingsplan for langt liv

Finanstilsynet mottok torsdag 27.mars om kvelden et brev fra Finansdepartementet om retningslinjer for anvendelse av overskudd i forbindelse med oppreservering for langt liv.

Brevet inneholdt retningslinjer om at avkastningsoverskudd på en kontrakt, ikke kan benyttes til å styrke avsetningene på andre kontrakter (altså ikke bruk av solidaritetsprinsippet). Livsforsikringselskapets bidrag må være på minimum 20 prosent av oppreserveringsbehovet, og skal tilføres på for hver kontrakt. Opptrappingsplaner for de enkelte livsforsikringsselskapene skal fastsettes slik at selskapenes bidrag til oppreservering blir rimelige, jf. forutsetningene om minst 20 prosent egenkapitalbidrag. Finansdepartementet viser til at lengden på opptrappingsperioden må økes dersom selskapenes bidrag ikke skal endres.

DNB Livsforsikring har i denne saken vedrørende avsetninger til langt liv søkt om en 15-års opptrappingsplan hvis solidaritetsprinsippet ikke skulle bli anvendt. En 15-års plan er forventet å gi en eierbelastning på om lag 20 prosent, det vil si om lag lik belastning som om det hadde vært en 5-årsperiode med solidaritet.

DNB Livsforsikrings oppreserveringsbehov for langt liv er 13,3 milliarder kroner, hvor omlag 5,5 milliarder kroner er avsatt per 31.12.2013. DNB Livsforsikring vil komme med ytterligere informasjon når opptrappingsplaner fra Finanstilsynet foreligger.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Anders Skjævestad, adm.dir. for DNB Livsforsikring ASA, tlf. 934 07403
Jan Erik Gjerland, Investor Relations, tlf.: 23 26 84 08

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner