DnB NOR: Kapitalmarkedsdag

DnB NOR arrangerer kapitalmarkedsdag i Oslo 15. juni 2011 klokken 0900 lokal tid.

Presentasjoner ligger vedlagt og er tilgjengelige på dnbnor.no.

På kapitalmarkedsdagen vil det bli gitt en redegjørelse for konsernets posisjon samt muligheter og ambisjoner fremover. Videre vil finansiell status og nye måltall bli presentert fulgt av en nærmere beskrivelse av våre ambisjoner i Norge og internasjonalt. Det vil også bli gitt en redegjørelse for integrasjonsarbeidet med DnB NORD og for fremtidig strategi i Baltikum og Polen.

Presentasjonene vil bli overført på web TV. Mer informasjon om dette på dnbnor.no. Pressemelding følger vedlagt.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no
Besøk oss på dnbnor.no.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker