DnB NOR: Tom Grøndahl trapper ned

Visekonsernsjef og finansdirektør Tom Grøndahl vil trappe ned etter ti år som finansdirektør og tjue år i DnB NOR-konsernet. Grøndahl vil arbeide med prosjekter for konsernsjefen og styreverv frem til han oppnår avtalt pensjonsalder på 60 år i juni 2009. Konsernsjef Rune Bjerke sier han er takknemlig for at Tom ble med over skiftet av konsernsjef for et år siden og på den måten sikret kontinuitet i toppledelsen. - Tom har vært en uvurderlig støtte for meg i tiden som fersk konsernsjef med sin lange erfaring og brede kompetanse. Han har lagt ned en kjempeinnsats for konsernet gjennom mange år. Etter så mange år med full innsats, må jeg respektere hans ønske om å trappe ned. Jeg er imidlertid glad fort han fortsatt vil være disponibel for konsernet en god stund til, sier konsernsjef Rune Bjerke. Tom Grøndahl kan se tilbake på over 33 år i finansnæringen, de tjue siste i DnB NOR og forløperne Bergen Bank og DnB. - Min livssituasjon er endret, og det er ikke lenger rom for den arbeidsbelastningen og de mange reisedøgnene som følger med stillingen som visekonsernsjef og CFO, forklarer Tom Grøndahl.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner