DNB NOR HAR SOLGT 22 BANKBYGG

DnB NOR Bank ASA har inngått avtaler om salg av 22 bankbygg. Dermed er bankens salg av egen næringseiendomsportefølje, som ble signalisert i vår, sluttført. Fullstendig melding på www.newsweb.no DnB NOR Bank ASA har inngått avtaler om salg av 22 bankbygg. Dermed er bankens salg av egen næringseiendomsportefølje, som ble signalisert i vår, sluttført. Samlet salgspris for de 22 byggene er 3,6 milliarder kroner. Dette vil gi banken over 1,4 milliarder kroner i gevinst før skatt. Som følge av at flere av eiendommene i porteføljen er eid av selskaper, blir skattebelastningen forholdsvis lav. Byggene selges med en gjennomsnittsyield på 5,62 prosent. DnB NOR Bank har samtidig inngått nye leieavtaler i de samme eiendommene med syv til ti års varighet. Leieavtalene vil ikke innebære vesentlige endringer i bankens driftskostnader fremover.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner