DnB NOR setter ned renten

DnB NOR reduserer boliglånsrentene med inntil 0,50 prosentpoeng. Beste boliglånsrente i DnB NOR innenfor 75 prosent av verdigrunnlaget blir etter dette 3,10 prosent.

DnB NOR har dermed satt ned boliglånsrenten med hele 4,75 prosentpoeng siden slutten av oktober i fjor.

– Vi har som ambisjon at våre kunder til enhver tid skal ha konkurransedyktige rentebetingelser, sier konserndirektør for Personmarked i DnB NOR, Jarle Mortensen.

Bakgrunnen for rentereduksjonen er utviklingen i pengemarkedsrentene.

– Nivået på pengemarkedsrentene er viktig for våre innlånskostnader. Vi har lovet å være raskt ute med å redusere renten når situasjonen tillater det. På utlånssiden, hvor betingelsene på mange av våre boliglån er blant landets aller beste, setter vi ned boliglånsrenten med inntil 0,50 prosentpoeng, sier Mortensen.

Innskuddsrentene reduseres også med inntil 0,5 prosentpoeng. Det lave rentenivået fører til at store deler av innskuddsporteføljen holdes uendret.

Rentereduksjonen for nye lån gjelder fra 12. mai. For eksisterende lån og innskudd gjelder de nye vilkårene fra 22. juni.


Kontaktpersoner:
Konserndirektør Trond Bentestuen, mobil 950 28 448
Informasjonssjef Nicolay Bruusgaard, mobil 900 84 257


Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner