DNB NOR STARTER SKADEFORSIKRINGSSELSKAP

DnB NOR etablerer eget skadeforsikringsselskap og har som mål å erobre en betydelig andel av personkundemarkedet for skadeforsikring. Det nye selskapet skal være i drift innen utgangen av 2008. Fullstendig melding på www.newsweb.no DnB NOR etablerer eget skadeforsikringsselskap og har som mål å erobre en betydelig andel av personkundemarkedet for skadeforsikring. Det nye selskapet skal være i drift innen utgangen av 2008. DnB NOR har hittil levert skadeforsikring i samarbeid med ekstern risikobærer. Etableringen av det nye selskapet medfører at DnB NOR får hånd om hele verdikjeden. - DnB NOR ønsker å dekke den fulle bredden av finansielle tjenester overfor våre kunder. Etableringen av et eget skadeforsikringsselskap gir oss mulighet for å skreddersy produkter tilpasset personkundesegmentet. Vi vil utnytte vår store distribusjonskraft til å erobre en betydelig andel av dette markedet, fastslår konserndirektør Åsmund Skår i DnB NOR Personmarked. DnB NOR har siden 1999 tilbudt sine kunder skadeforsikring gjennom Vital Skade. Dagens kundeportefølje med 700 millioner kroner i premieinntekter vil bli innlemmet i det nye selskapet. - Vi har lang erfaring innenfor skadeforsikring, og DnB NOR er ledende på elektronisk distribusjon av forsikringsprodukter gjennom nettbanken. Dette gir oss meget kostnadseffektiv drift. I dag har 5,8 prosent av våre 800.000 nettbankkunder tegnet skadeforsikring. Målet er å øke andelen til 30 prosent, sier Åsmund Skår. DnB NOR vil markedsføre skadeforsikring i alle distribusjonskanaler - bankkontorer, telefonbank, nettbank, mobilbank og eiendomsmegling. Kundene kjøper og vedlikeholder sine forsikringer i en selvbetjent løsning i nettbanken.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner