DnB NOR til Bjørvika

DnB NOR har inngått avtale med Oslo S Utvikling (OSU) om å leie nytt hovedkontor som skal oppføres i Bjørvika, i Barcode-rekken. Det nye hovedkontoret blir på rundt 80 000 kvadratmeter. - Vår visjon om å bli Nordens mest attraktive finanshus gjelder ikke bare selve bygget, men omfatter også hele vår organisasjon. Samordning, samarbeid og effektivisering vil bidra til å utvikle og modernisere hele organisasjonen. Ved å samle våre ansatte i Oslo under felles tak reduserer vi transport mellom de ulike enhetene og får effektive servicefunksjoner, sier konsernsjef Rune Bjerke. DnB NORs nye hovedkontor vil bestå av tre bygninger på til sammen rundt 80 000 kvadratmeter. Avtalen med OSU innebærer leie med en fremtidig mulighet for kjøp. - Bjørvika er en helt ny, innovativ bydel som er et resultat av en storstilt byutvikling. Den nye Operaen har fått sin plass der, og alle har sett hvor vellykket det har vært - folk valfarter til Bjørvika. Når Bjørvika etter hvert blir ferdig utbygget, vil mangfoldet av aktiviteter skape et dynamisk liv døgnet rundt. Plasseringen i Bjørvika er også sentral i forhold til offentlig kommunikasjon, sier konserndirektør i DnB NOR, Liv Fiksdahl. Det nye hovedkontoret vil huse over 4 000 medarbeidere som i dag er spredt på en rekke adresser i Oslo-området, og samling i et nytt, effektivt bygg vil halvere arealbehovet i Oslo. Det er planlagt byggestart første kvartal 2009, og første byggetrinn skal etter planen stå ferdig i 2012. - DnB NOR har en allsidig virksomhet som vil passe godt inn i bybildet i fremtidens Bjørvika. Den nye bydelen får en fin blanding av næringsvirksomhet, kulturinstitusjoner og boliger, sier administrerende direktør i OSU, Paul E. Lødøen. Kontaktpersoner: DnB NOR ASA: Informasjonsdirektør Eivind Grønstad, mob. 920 31 505 Konserndirektør Liv Fiksdahl, tlf. 22 94 46 32 Oslo S Utvikling AS: Administrerende direktør Paul E. Lødøen, mob. 911 25 760

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner