DnB NOR vant Røeggen-saken

DnB NOR har vunnet den såkalte Røeggen-saken. Lagmannsretten er enstemmig og slår fast at avtalene som ble inngått, skal holdes

Retten skriver blant annet i dommen at sammenliknet med mange andre sammensatte produkter var ikke DnB NORs Global og Sektor spesielt kompliserte. De skriver også at produktene var etterspurt i markedet, og at historien hadde vist at det var mulig å få god gevinst ved å investere i slike produkter.

- Selv om retten gir oss medhold er det uansett trist når en kunde er så misfornøyd at han velger å gå til søksmål mot oss. Det har vært viktig for oss å få en avklaring på hvor grensen mellom bankens og kundens ansvar skal trekkes når en avtale om investering er inngått, sier konsernsjef Rune Bjerke i DnB NOR.

Ivar Petter Røeggen investerte 500.000 kroner i to aksjeindeksobligasjoner i oktober 2000. Finansiering av investeringen skjedde ved lån i banken. Markedet falt kraftig, og da aksjeindeksobligasjonene utløp i 2006, hadde investeringen ikke gitt avkastning.

Røeggen fikk tilbakebetalt hovedstolen på 500.000 kroner, men hadde betalt renter og omkostninger på lånet. Han har krevd disse kostnadene tilbakebetalt fra DnB NOR.

- Vi er glade for at lagmannsretten har hatt en god og grundig gjennomgang av fakta i saken, og for at de enstemmig har kommet frem til at DnB NOR frifinnes, sier Bjerke.

 

Kontaktinformasjon:
Informasjonsdirektør Thomas Midteide: 962 32 017
Konserndirektør Trond Bentestuen: 950 28 448

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no 

Besøk oss på dnbnor.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner