DNB NOR VIL KJØPE SALUSANSVAR

DnB NOR har fremsatt et offentlig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i SalusAnsvar. SalusAnsvar distribuerer finansprodukter til foreningsmedlemmer i Sverige. Selskapet har ca. 200 ansatte og ca. 540.000 kunder, og er notert på Stockholmsbørsen. Fullstendig melding på www.newsweb.no DnB NOR har fremsatt et offentlig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i SalusAnsvar. SalusAnsvar distribuerer finansprodukter til foreningsmedlemmer i Sverige. Selskapet har ca. 200 ansatte og ca. 540.000 kunder, og er notert på Stockholmsbørsen. · DnB NOR tilbyr 35,- svenske kroner per aksje både for serie A og serie B i SalusAnsvar. Det tilsvarer en budpremie på cirka 57 prosent. · Budets totale verdi er ca. 749 millioner svenske kroner. · Styret i SalusAnsvar anbefaler selskapets aksjonærer å godta budet. · Tre av de største eierne, Sveriges läkarförbund, Roppongi, gjensidige skadeselskap under avvikling og Praktikerinvest AB, har med visse forbehold forpliktet seg til å akseptere budet fra DnB NOR. E. Öhman J:or AB har stilt seg positive till budet. SalusAnsvar er en uavhengig distributør av livs- og pensjonsforsikring, skadeforsikring og bankprodukter til medlemmer av foreninger og fagforbund. Selskapet tilbyr også finansiell rådgivning og driver jobbformidling. - Sverige er et viktig marked for oss hvor vi ønsker å utvikle og styrke vår posisjon. Kjøpet av SalusAnsvar vil gi DnB NOR tilgang til et velutviklet distribusjonsapparat med et betydelig kundegrunnlag i Sverige for salg av produkter og løsninger til personkunder gjennom deres organisasjonstilknytning, sier konserndirektør Åsmund Skår i DnB NOR. SalusAnsvar samarbeider med i alt 64 organisasjoner med vel 1,9 millioner medlemmer. Selskapet har ca. 540.000 kunder og ca. 200 ansatte. Det er notert på Stockholmsbørsens Nordiske liste (Small Cap). Inntektene i 2006 var i overkant av 200 millioner svenske kroner, med et resultat før skatt på 58 millioner svenske kroner. - DnB NORs inntreden vil kunne forsterke SalusAnsvars posisjon innenfor organisasjonsmarkedet i Sverige. SalusAnsvar vil også kunne tilføre DnB NORs norske virksomhet impulser, understreker divisjonsdirektør Bård Teigland i DnB NOR. DnB NORs tilbud på 35 svenske kroner per aksje for både serie A og serie B tilsvarer en budpremie i forhold til børskurs for SalusAnsvars B-aksje 17. august 2007 på ca. 57 prosent, og ca. 48 prosent basert på gjennomsnittlig omsetningskurs for SalusAnsvars B-aksje siste 30 handledager. A-aksjen er unotert. Styret i SalusAnsvar anbefaler selskapets aksjonærer å godta budet. Tre av de største eierne, Sveriges läkarförbund, Roppongi , gjensidige skadeselskap under avvikling og Praktikerinvest AB, som til sammen har ca. 27,2 prosent av aksjene og 51,0 prosent av stemmene i SalusAnsvar, har med visse forbehold forpliktet seg til å akseptere budet fra DnB NOR. E. Öhman J:or AB, med 11,0 prosent av kapitalen og 29,3 prosent av stemmene, har stilt seg positive till budet. Budet er blant annet betinget av at DnB NOR får minimum 90 prosent av aksjene. Akseptperioden beregnes å løpe fra og med 17. september 2007 til og med 12. oktober 2007. Budet på SalusAnsvar er et ledd i DnB NORs strategi for vekst og utvikling innen personmarkedet i Sverige. Tidligere i år kjøpte DnB NOR den svenske eiendomsmeglerkjeden Svensk Fastighetsförmedling og SEBs leverandørbaserte bilfinansieringsvirksomhet. Kontaktpersoner: Eivind Grønstad, informasjonsdirektør, telefon 920 31 505 Åsmund Skår, konserndirektør Personmarked, telefon 917 31 345 DnB NOR: www.dnbnor.com SalusAnsvar: www.salusansvar.se Denne pressemeldingen har ikke, og kommer ikke, direkte eller indirekte, til å bli distribuert eller offentliggjort i USA, Australia, Japan Canada eller Sør-Afrika. Tilbudet vil ikke bli gitt til personer i disse landene eller til personer i noe annet land hvor deres deltakelse fordrer ytterligere dokumentasjon, registrering eller andra tiltak utover det som kreves av svensk lov.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner