DnB NORD

DnB NOR Bank ASA (DnB NOR) har siden 2005 eid Bank DnB NORD A/S sammen med Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB) i forholdet 51/49. Bank DnB NORD A/S har datterbanker i Latvia, Litauen og Polen. 

Ved melding til markedet 14. juli ble det gjort kjent at DnB NOR i henhold til aksjonæravtalen hadde sendt melding til NORD/LB om at banken forbeholdt seg retten til å utøve sin opsjon til å overta NORD/LBs 49 prosent eierandel i Bank DnB NORD A/S. 

Ved melding til NORD/LB i dag har DnB NOR utøvet sin opsjon til å overta NORD/LBs eierandel i Bank DnB NORD A/S. 

Om partene ikke kan bli enige om pris, skal denne avgjøres i henhold til en avtalt voldgiftsmekanisme. 

DnB NOR ser på DnB NORDs geografiske virksomhetsområde som en region med godt fremtidig inntjeningspotensial, og mener dette er et godt tidspunkt for å styrke sin posisjon i Baltikum.

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no

Besøk oss på www.dnbnor.com

 

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner