DnB NORD – Opsjon vedrørende Polen

 

DnB NOR ASA (DnB NOR) utøvet 2. august 2010 sin opsjon til å overta Norddeutsche Landesbank Girozentrales (NORD/LB) eierandel i Bank DnB NORD A/S (DnB NORD). NORD/LB kunne i løpet av den påfølgende måned benytte sin opsjon om å overta DnB NORDs virksomhet i Polen. Denne opsjonen er ikke benyttet innen fristens utløp.

DnB NOR og NORD/LB vil innlede forhandlinger om vederlag for NORD/LBs aksjer.

Om partene ikke skulle bli enige om vederlag, trer en avtalt voldgiftsmekanisme i kraft i løpet av fjerde kvartal 2010. En slik voldgiftsmekanisme vil bli utøvet i København, hvor DnB NORD har sitt hovedkontor. Et vederlag fastsatt ved voldgift vil være bindende for begge parter.

DnB NOR har siden årsskiftet 2005/2006 eid Bank DnB NORD A/S sammen med NORD /LB i forholdet 51/49. Bank DnB NORD A/S har filial i Estland og datterbanker i Latvia, Litauen og Polen.

 

 

------------------------
DnB NOR er Norges ledende finanskonsern med 2,3 millioner personkunder og over 200 000 bedriftskunder. Vi finnes på over 200 steder i Norge, og tilbyr også banktjenester i dagligvarebutikker og postkontor over hele landet. Konsernet har rundt 14.000 ansatte, og er Norges største verdipapirforetak og Norges ledende eiendomsmegler. DnB NOR er partner for norsk næringsliv i utlandet og for store utenlandske selskaper i Norge gjennom et internasjonalt nettverk med 13 filialer og representasjonskontorer. Konsernet har en forvaltet kapital på 2 141 milliarder kroner.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner