DnB NORD-transaksjon gjennomført

DnB NOR har i dag overtatt den tyske banken NORD/LBs 49 prosents eierandel i DnB NORD.

DnB NOR ASA (DnB NOR) har siden årsskiftet 2005/2006 eid Bank DnB NORD A/S (DnB NORD) sammen med Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB). 2. august 2010 ble NORD/LB meddelt at DnB NOR ville utøve sin avtalefestede opsjon til å overta NORD/LBs eierandel på 49 prosent av aksjene i DnB NORD.

Transaksjonen er i dag gjennomført, og DnB NOR ASA eier nå 100 prosent av aksjene i DnB NORD.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no

Besøk oss på dnbnor.no

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner