DnB NORs fortrinnsrettsemisjon: Meldepliktig handel

I forbindelse med den pågående tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i DnB NOR ASA er det vedlagt en liste som gir oversikt over handel i tegningsretter og tegning av DnB NOR-aksjer for primærinnsidere i DnB NOR-konsernet og deres nærstående. De kjøp og salg av tegningsretter og tegning av aksjer som listes, fant sted i går, 26. november 2009. Tegnede aksjer er tegnet på bakgrunn av tegningsretter.

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker