DnB NORs kapitalmarkedsdag i London torsdag 26. mars 2009

DnB NOR-konsernet arrangerer kapitalmarkedsdag i London torsdag 26. mars 2009. Ytterligere opplysninger om agenda og praktiske deltaljer kommer senere. Informasjonen er distribuert av Hugin.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner