DnB NORs kommentarer til Bankklagenemndas uttalelse

Bankklagenemnda har gjennom mer enn ett år behandlet en kundeklage knyttet til to lånefinansierte sammensatte spareprodukter fra DnB NOR. I dag publiserte Bankklagenemnda sin uttalelse i saken, og det ble en tre mot to avgjørelse i kundens favør. Bankklagenemndas uttalelser er rådgivende for partene. DnB NOR følger i de aller fleste tilfeller Bankklagenemndas konklusjoner, men velger i denne saken ikke å følge Bankklagenemndas uttalelse.

DnB NOR har et annet syn på forventet avkastning og omkostninger enn det Bankklagenemnda har kommet frem til. Banken mener at produktene hadde gode utsikter til positiv avkastning. Banken mener videre å ha oppfylt sin opplysningsplikt og at kunden sto fritt til å vurdere lånetilbud. Vi registrerer at Bankklagenemnda er splittet i sin uttalelse og at det foreligger forskjellige uttalelser fra ulike fagmiljøer.

Det er alltid beklagelig når våre kunder ikke får innfridd sine forventninger til avkastning. Når markedene faller er dette et mulig utfall for aksjerelaterte spareprodukter. Det vi er uenig med Bankklagenemnda i, og som også fagmiljøene er uenige om, er blant annet beregningsmodeller og parametervalg for mulig framtidig avkastning. DnB NOR mener å ha dokumentert at produktene hadde gode utsikter til positiv avkastning.

 
Kontaktpersoner:

Konserndirektør Trond Bentestuen, mobil 950 28 448
Informasjonsdirektør Aud-Helen Rasmussen, mobil 911 36 371

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner