DNB vil avholde kapitalmarkedsdag i London torsdag 27. november 2014

DNB-konsernet vil arrangere kapitalmarkedsdag i London torsdag 27. november 2014.
Arrangementet vil også bli sendt på web-TV.

Ytterligere opplysninger om agenda og praktiske detaljer kommer senere.

Med vennlig hilsen,
Per Sagbakken, leder for Investorrelasjoner, tlf. 23 26 84 00

Denne meldingen er sendt til deg fra Investor Relations i DNB. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til investor.relations@dnb.no

Besøk oss på www.dnb.no/ir

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner