DNBNOR - 1 kvartal 2006

3,7 milliarder i driftsresultat før skatt (2,7) i første kvartal DnB NOR oppnådde i årets tre første måneder det hittil beste kvartalsresultat i konsernets historie. De totale inntektene økte med 19,4 prosent. · Driftsresultatet før skatt økte med 37 prosent til 3 743 millioner kroner (2 728 i 1. kvartal 2005) · Overskuddet økte med 39 prosent til 2 849 millioner kroner (2 046) Vedlegg på www.newsweb.no DnB NOR oppnådde i årets tre første måneder det hittil beste kvartalsresultat i konsernets historie. De totale inntektene økte med 19,4 prosent. · Driftsresultatet før skatt økte med 37 prosent til 3 743 millioner kroner (2 728 i 1. kvartal 2005) · Overskuddet økte med 39 prosent til 2 849 millioner kroner (2 046) · Ordinære kostnader ble redusert til 48,2 prosent (52,6) av inntektene · Egenkapitalavkastningen utgjorde 19,2 prosent (15,8) · Resultatet per aksje ble 2,11 kroner (1,54) Konsernsjef Svein Aasers kommentar: - Dette er et kvartalsresultat preget av solid vekst både i Norge og internasjonalt. Jeg takker alle medarbeidere for at vi i fellesskap har oppnådd gode resultater i alle deler av konsernet. Jeg er fornøyd med at vi nylig har gjennomført Norges største og kanskje mest kompliserte IT-samordning og at 97 prosent av de planlagte kostnadssynergiene i forbindelse med DnB NOR-fusjonen nå er tatt ut. - Volumutviklingen i inn- og utland forteller om et høyt aktivitetsnivå i markedene for både bedrifts- og personkunder. Ikke minst områdene shipping og offshore vokser sterkt og er nå like store ute som hjemme. Jeg gleder meg dessuten over en god inntjening i DnB NOR Markets, sterk premievekst i Norges største livsforsikringsselskap Vital, og et godt salg av de nye kapitalforvaltningsproduktene Spar Smart. - De første resultatene fra vår nye internasjonale satsing er lovende. Vår virksomhet i Sverige, som allerede er definert som vårt hjemmemarked, utvikler seg godt. I Baltikum og Polen opplever vi en sterk vekst gjennom vårt datterselskap DnB NORD, som nå har 127 filialer og 550 000 kunder, og i Nordvest-Russland er Monchebank i ferd med å bli en del av konsernet. DnB NOR har med andre ord aldri tidligere vært i stand til å betjene kunder i et så stort marked som i dag, sier konsernsjef Svein Aaser. Kvartalsrapporten inkludert tabeller kan lastes ned fra www.dnbnor.com Pressemelding, kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts er vedlagt på www.newsweb.no http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=128139

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner