DNBNOR - 1 kvartal 2006

3,7 milliarder i driftsresultat før skatt (2,7) i første kvartal DnB NOR oppnådde i årets tre første måneder det hittil beste kvartalsresultat i konsernets historie. De totale inntektene økte med 19,4 prosent. · Driftsresultatet før skatt økte med 37 prosent til 3 743 millioner kroner (2 728 i 1. kvartal 2005) · Overskuddet økte med 39 prosent til 2 849 millioner kroner (2 046) Vedlegg på www.newsweb.no DnB NOR oppnådde i årets tre første måneder det hittil beste kvartalsresultat i konsernets historie. De totale inntektene økte med 19,4 prosent. · Driftsresultatet før skatt økte med 37 prosent til 3 743 millioner kroner (2 728 i 1. kvartal 2005) · Overskuddet økte med 39 prosent til 2 849 millioner kroner (2 046) · Ordinære kostnader ble redusert til 48,2 prosent (52,6) av inntektene · Egenkapitalavkastningen utgjorde 19,2 prosent (15,8) · Resultatet per aksje ble 2,11 kroner (1,54) Konsernsjef Svein Aasers kommentar: - Dette er et kvartalsresultat preget av solid vekst både i Norge og internasjonalt. Jeg takker alle medarbeidere for at vi i fellesskap har oppnådd gode resultater i alle deler av konsernet. Jeg er fornøyd med at vi nylig har gjennomført Norges største og kanskje mest kompliserte IT-samordning og at 97 prosent av de planlagte kostnadssynergiene i forbindelse med DnB NOR-fusjonen nå er tatt ut. - Volumutviklingen i inn- og utland forteller om et høyt aktivitetsnivå i markedene for både bedrifts- og personkunder. Ikke minst områdene shipping og offshore vokser sterkt og er nå like store ute som hjemme. Jeg gleder meg dessuten over en god inntjening i DnB NOR Markets, sterk premievekst i Norges største livsforsikringsselskap Vital, og et godt salg av de nye kapitalforvaltningsproduktene Spar Smart. - De første resultatene fra vår nye internasjonale satsing er lovende. Vår virksomhet i Sverige, som allerede er definert som vårt hjemmemarked, utvikler seg godt. I Baltikum og Polen opplever vi en sterk vekst gjennom vårt datterselskap DnB NORD, som nå har 127 filialer og 550 000 kunder, og i Nordvest-Russland er Monchebank i ferd med å bli en del av konsernet. DnB NOR har med andre ord aldri tidligere vært i stand til å betjene kunder i et så stort marked som i dag, sier konsernsjef Svein Aaser. Kvartalsrapporten inkludert tabeller kan lastes ned fra www.dnbnor.com Pressemelding, kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts er vedlagt på www.newsweb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner