DNBNOR - 13,1 MILLIARDER I DRIFTSRESULTAT FØR SKATT

Året 2005 - Driftsresultatet før skatt økte med 25 prosent til 13 109 millioner kroner (10 484 i 2004) - Overskuddet økte med 23 prosent til 10 144 millioner kroner (8 241) - Ordinære kostnader ble redusert til 50,2 prosent (56,0) av inntektene - Egenkapitalavkastningen utgjorde 18,8 prosent (17,7) Vedlegg på www.newsweb.no 13,1 milliarder i driftsresultat før skatt Året 2005 - Driftsresultatet før skatt økte med 25 prosent til 13 109 millioner kroner (10 484 i 2004) - Overskuddet økte med 23 prosent til 10 144 millioner kroner (8 241) - Ordinære kostnader ble redusert til 50,2 prosent (56,0) av inntektene - Egenkapitalavkastningen utgjorde 18,8 prosent (17,7) - Resultatet per aksje ble 7,59 kroner (6,25) - Kjernekapitaldekningen ved utgangen av året ble 7,4 prosent (7,6) - Utbytte foreslås til 3,50 kroner per aksje (2,55) Fjerde kvartal 2005 - Driftsresultatet før skatt økte med 28 prosent til 3 578 millioner kroner (2 798 i 4. kvartal 2004) - Overskuddet økte med 21 prosent til 2 996 millioner kroner (2 475) - Ordinære kostnader ble redusert til 47,5 prosent (52,9) av inntektene - Egenkapitalavkastningen utgjorde 21,5 prosent (20,4) - Resultatet per aksje ble 2,24 kroner (1,86) Konsernsjef Svein Aasers kommentar: - Jeg gir honnør til konsernets medarbeidere, som med en sterk vilje til innsats og imponerende evne til omstilling har sørget for det beste resultatet i konsernets historie. Det gjøres en formidabel jobb med å sluttføre DnB NOR- integrasjonen. Over 90 prosent av kostnadsmålene for utgangen av inneværende år er allerede nådd. - Vi oppnådde en produktivitetsøkning i 2005 som vi alle kan være stolte av, og vår markedsposisjon er sterkere enn noen gang. Jeg er tilfreds med fremgangen i segmentet for små og mellomstore bedrifter, som sammen med det øvrige bedriftsmarkedet og DnB NOR Markets står for nær 60 prosent av konsernets inntjening. Kryssalget av produkter til norske personkunder har dessuten skutt fart, til tross for at organisasjonen samtidig har sluttført en meget krevende omlegging av kontornettet. - Vår virksomhet tilpasses en ny internasjonal virkelighet. Vi har nå 2 200 medarbeidere utenfor Norge. DnB NOR er allerede inngangsporten til Norge og Norges finansielle representasjon utad. Sverige er definert som hjemmemarked, og vi er en av Sveriges fremste kapitalforvaltere. Innenfor shipping og energi har vi internasjonale markedsposisjoner. Ved årsskiftet etablerte vi oss i Baltikum, Polen og Nordvest-Russland, markeder som har høye vekstrater. I Kina åpner vi for øvrig en betydelig filial i Shanghai i løpet av året. Med andre ord, vi kan gjennom vårt nett av kontorer i Europa, Asia og Amerika betjene foretak over hele verden. - I anerkjennelse av innsatsen i alle deler av konsernet setter vi av 153 millioner kroner for 2005 til DnB NOR Ansattefond, opplyser konsernsjef Svein Aaser. Resultatene er rapportert i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS). Den formelle kjernekapitaldekningen er ikke påvirket av overgangen til IFRS. Kvartalsrapporten inkludert tabeller kan lastes ned fra www.dnbnor.com Pressemelding, kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts er vedlagt på www.newsweb.no http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=122455

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner