DNBNOR - 314 MILLIONER KRONER I GEVINST FRA PAN FISH-SALGET

DnB NOR Bank ASA solgte 24. juni 2005 293.524.738 aksjer i Pan Fish ASA til 1,92 kroner per aksje. Salget representerer 24,4 prosent av aksjene i Pan Fish ASA. Salget gir DnB NOR en gevinst i konsernregnskapet på om lag 314 millioner kroner. Aksjene er solgt gjennom DnB NOR Markets. DnB NOR-konsernet eier etter salget konvertible obligasjoner svarende til 9.943.851 aksjer i Pan Fish ASA, tilsvarende 0,81 prosent av aksjekapitalen i selskapet. DnB NOR Bank ASA solgte 24. juni 2005 293.524.738 aksjer i Pan Fish ASA til 1,92 kroner per aksje. Salget representerer 24,4 prosent av aksjene i Pan Fish ASA. Salget gir DnB NOR en gevinst i konsernregnskapet på om lag 314 millioner kroner. Aksjene er solgt gjennom DnB NOR Markets. DnB NOR-konsernet eier etter salget konvertible obligasjoner svarende til 9.943.851 aksjer i Pan Fish ASA, tilsvarende 0,81 prosent av aksjekapitalen i selskapet. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=110109

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner