DNBNOR - ÅRSRAPPORT 2004 DNB NOR ASA

DnB NOR-konsernets årsrapport for 2004 er vedlagt på www.newsweb.no. Rapporten publiseres også på www.dnbnor.com. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=104834

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner