DNBNOR - ÅRSRAPPORT 2005 DNB NOR ASA

DnB NOR-konsernets årsrapport for 2005 er vedlagt på www.newsweb.no Rapporten publiseres også på www.dnbnor.com http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=124065

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner