DNBNOR - BEGRENSET REVISJON AV DNB NOR BANK ASA

PricewaterhouseCoopers (PwC) har foretatt en begrenset revisjon av regnskapet for DNB NOR Bank ASA pr. 30.09.06 i samsvar med standard for begrenset revisjon av regnskaper. PwC har, i følge deres uttalelse til styret i DnB NOR Bank ASA, ved den begrensede revisjonen ikke fått kjennskap til forhold som gir dem grunn til å anta at det fremlagte regnskapet ikke er utarbeidet i samsvar med lov og god regnskapsskikk. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=138363

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner