DNBNOR - BEGRENSET REVISJON AV DNB NOR BANK ASA

PricewaterhouseCoopers (PwC) har foretatt en begrenset revisjon av regnskapet for DNB NOR Bank ASA pr. 30.09.06 i samsvar med standard for begrenset revisjon av regnskaper. PwC har, i følge deres uttalelse til styret i DnB NOR Bank ASA, ved den begrensede revisjonen ikke fått kjennskap til forhold som gir dem grunn til å anta at det fremlagte regnskapet ikke er utarbeidet i samsvar med lov og god regnskapsskikk.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner