DNBNOR - DNB NOR: ENDRINGER I KONSERNLEDELSEN

I DnB NOR blir det gjort endringer i ansvarsområdene som følge av at Bente A. Landsnes, konserndirektør og medlem av konsernledelsen, slutter i konsernet for å bli ny direktør ved Oslo Børs. I DnB NOR blir det gjort endringer i ansvarsområdene som følge av at Bente A. Landsnes, konserndirektør og medlem av konsernledelsen, slutter i konsernet for å bli ny direktør ved Oslo Børs. Konserndirektør Leif Teksum får ansvar for betalingsformidling i tillegg til forretningsområdet Bedriftsmarked, som han leder i dag. Konserndirektør Helge Forfang får ansvar for IT i tillegg til risikostyring, som er hans nåværende ansvarsområde. Endringene skjer fra 19. september. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=113033

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner