DNBNOR - DNB NOR: ENDRINGER I KONSERNLEDELSEN

I DnB NOR blir det gjort endringer i ansvarsområdene som følge av at Bente A. Landsnes, konserndirektør og medlem av konsernledelsen, slutter i konsernet for å bli ny direktør ved Oslo Børs. I DnB NOR blir det gjort endringer i ansvarsområdene som følge av at Bente A. Landsnes, konserndirektør og medlem av konsernledelsen, slutter i konsernet for å bli ny direktør ved Oslo Børs. Konserndirektør Leif Teksum får ansvar for betalingsformidling i tillegg til forretningsområdet Bedriftsmarked, som han leder i dag. Konserndirektør Helge Forfang får ansvar for IT i tillegg til risikostyring, som er hans nåværende ansvarsområde. Endringene skjer fra 19. september.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner