DNBNOR - DNB NOR ÅPNER FILIAL I HELSINGFORS

DnB NOR, Norges største finanskonsern, åpner i dag filial i http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=92038 Helsingfors. Med dette kompletterer DnB NOR sitt nordiske nettverk for bedriftskunder. DnB NOR har allerede kontorer i København og Stockholm. DnB NOR, Norges største finanskonsern, åpner i dag filial i Helsingfors. Med dette kompletterer DnB NOR sitt nordiske nettverk for bedriftskunder. DnB NOR har allerede kontorer i København og Stockholm. - Det er konsernets strategi at vi skal være den beste finansielle partner for norske bedrifter og den foretrukne partner for internasjonale kunder som handler i Norge. Samtidig ønsker vi å være en medspiller for norske bedrifter utenfor Norges grenser. Tradisjonelt har Finland og Norge hatt et handelssamkvem som strekker seg langt tilbake i tid. I dag er det gjensidig samarbeid mellom et stort antall bedrifter fra begge land. Etableringen av DnB NOR i Finland må derfor sees som et naturlig ledd i denne utviklingen, sier konsernsjef Svein Aaser i en kommentar i forbindelse med åpningen. - Filialen i Finland er et fullservicekontor og tilbyr alle dagligbanktjenester for bedriftskunder. DnB NOR i Helsingfors har ved starten en kjerne av kunde- og markedsorienterte medarbeidere, som vil knytte kundene til DnB NORs nordiske nettverk. DnB NOR er eksempelvis en av de fremste leverandører av betalingstjenester over landegrensene i Norden, sier banksjef Vidar Johannesen, leder av DnB NOR i Finland. DnB NOR er Norges største finanskonsern og forvalter til sammen ca. 1 200 milliarder kroner (141,5 milliarder euro). Konsernet har mer enn to millioner personkunder, rundt 150 000 bedriftskunder og over 700 000 livsforsikringskunder. DnB NOR bygger på over 180 års erfaring som leverandør av finansielle tjenester i Norge. I tillegg til Helsingfors, Stockholm og København har DnB NOR kontorer i Hamburg, London, Luxemburg, New York, Singapore, Hong Kong, Shanghai, Beijing, Murmansk, Kairo, Santiago og Rio de Janeiro.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner