DNBNOR - DNB NOR INN I BALTIKUM I SAMARBEID MED NORD/LB

DnB NOR etablerer seg i Baltikum ved å opprette en felleseid bank med Norddeutsche Landesbank (NORD/LB) for DnB NOR og 49 prosent av NORD/LB. DnB NORD bygger på NORD/LBs virksomhet i området. DnB NOR overtar samtidig Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen. Den nye banken får navnet DnB NORD og skal eies 51 prosent av NORD/LBs virksomhet i Sverige. DnB NOR og 49 prosent av NORD/LB. DnB NORD bygger på NORD/LBs virksomhet i området. DnB NOR overtar samtidig DnB NOR etablerer seg i Baltikum ved å opprette en felleseid bank med Norddeutsche Landesbank (NORD/LB) for NORD/LBs virksomhet i Sverige. Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen. Den nye banken får navnet DnB NORD og skal eies 51 prosent av DnB NOR etablerer seg i Baltikum ved å opprette en felleseid bank med Norddeutsche Landesbank (NORD/LB) for DnB NOR og 49 prosent av NORD/LB. DnB NORD bygger på NORD/LBs virksomhet i området. DnB NOR overtar samtidig Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen. Den nye banken får navnet DnB NORD og skal eies 51 prosent av NORD/LBs virksomhet i Sverige. DnB NOR og 49 prosent av NORD/LB. DnB NORD bygger på NORD/LBs virksomhet i området. DnB NOR overtar samtidig - Opprettelsen av DnB NORD er et viktig strategisk skritt for oss som kan få stor markedsmessig betydning for DnB NOR NORD/LBs virksomhet i Sverige. og for våre nordiske kunder som opererer i disse raskt voksende markedene. Dette er i overensstemmelse med DnB - Opprettelsen av DnB NORD er et viktig strategisk skritt for oss som kan få stor markedsmessig betydning for DnB NOR NORs internasjonale strategi, sier konsernsjef Svein Aaser i DnB NOR. - Vi ser et betydelig vekst- og og for våre nordiske kunder som opererer i disse raskt voksende markedene. Dette er i overensstemmelse med DnB utviklingspotensial i et av Europas mest dynamiske områder. Det bor 82 millioner mennesker i landene rundt Østersjøen. NORs internasjonale strategi, sier konsernsjef Svein Aaser i DnB NOR. - Vi ser et betydelig vekst- og Den nye banken vil etter planen være operativ fra januar utviklingspotensial i et av Europas mest dynamiske områder. Det bor 82 millioner mennesker i landene rundt Østersjøen. 2006. DnB NORD får en god posisjon i Østersjøområdet fra første dag med 1 450 ansatte, 111 kontorer, over 550 000 Den nye banken vil etter planen være operativ fra januar kunder og en forvaltet kapital på 2,7 milliarder euro, tilsvarende 21 milliarder norske kroner. I Litauen er 2006. DnB NORD får en god posisjon i Østersjøområdet fra første dag med 1 450 ansatte, 111 kontorer, over 550 000 banken den tredje største med en markedsandel på 12 prosent. Den delen av NORD/LBs virksomhet i Sverige som kunder og en forvaltet kapital på 2,7 milliarder euro, tilsvarende 21 milliarder norske kroner. I Litauen er overtas av DnB NOR, hadde pr. 31. desember 2004 bevilgede kreditter på 1 349 millioner euro, tilsvarende 10,6 banken den tredje største med en markedsandel på 12 prosent. Den delen av NORD/LBs virksomhet i Sverige som milliarder norske kroner. overtas av DnB NOR, hadde pr. 31. desember 2004 bevilgede kreditter på 1 349 millioner euro, tilsvarende 10,6 DnB NOR vil betale 157,5 millioner euro, tilsvarende 1 240 millioner norske kroner, for 51 prosent av aksjene i DnB milliarder norske kroner. NORD. DnB NOR vil betale 157,5 millioner euro, tilsvarende 1 240 millioner norske kroner, for 51 prosent av aksjene i DnB - Jeg er overbevist om at DnB NORD, med de to morbankenes kompetanse og styrke i ryggen, kan bli en av de mest NORD. attraktive leverandører av finansielle tjenester til husholdninger og bedrifter i hele denne regionen, sier - Jeg er overbevist om at DnB NORD, med de to morbankenes kompetanse og styrke i ryggen, kan bli en av de mest Svein Aaser. attraktive leverandører av finansielle tjenester til husholdninger og bedrifter i hele denne regionen, sier Konsernsjef Svein Aaser i DnB NOR understreker at DnB NORD vil tilby kundene hele bredden av finansielle produkter. - Svein Aaser. Etableringen kompletterer DnB NORs nettverk i det nordiske området og vil få stor betydning, både i betjeningen av Konsernsjef Svein Aaser i DnB NOR understreker at DnB NORD vil tilby kundene hele bredden av finansielle produkter. - våre nåværende kunder og når det gjelder å tiltrekke seg nye i alle de nordiske land, samt i Baltikum, Polen og Etableringen kompletterer DnB NORs nettverk i det nordiske området og vil få stor betydning, både i betjeningen av Tyskland, sier han. våre nåværende kunder og når det gjelder å tiltrekke seg nye i alle de nordiske land, samt i Baltikum, Polen og - NORD/LB har et godt fotfeste i de ulike markedene i Nordøst-Europa og har bygd opp en god infrastruktur, mens Tyskland, sier han. DnB NOR bidrar med kapital og produkt- og prosesskompetanse, blant annet på cash management, - NORD/LB har et godt fotfeste i de ulike markedene i Nordøst-Europa og har bygd opp en god infrastruktur, mens corporate finance og investment banking-områdene. Slik sett utfyller de to partene hverandre uten vesentlig DnB NOR bidrar med kapital og produkt- og prosesskompetanse, blant annet på cash management, overlapping. - Forutsetningene for at DnB NORD skal lykkes kan knapt være bedre, sier konsernsjefene Svein Aaser og corporate finance og investment banking-områdene. Slik sett utfyller de to partene hverandre uten vesentlig Dr. Hannes Rehm. overlapping. - Forutsetningene for at DnB NORD skal lykkes kan knapt være bedre, sier konsernsjefene Svein Aaser og I tillegg til joint venture-avtalen vil NORD/LB styrke samarbeidet i sine respektive hjemmemarkeder. Skipsfart og Dr. Hannes Rehm. finansinstitusjoner er holdt utenfor samarbeidet. I tillegg til joint venture-avtalen vil NORD/LB styrke samarbeidet i sine respektive hjemmemarkeder. Skipsfart og Avtalen om opprettelsen av DnB NORD ble undertegnet i Oslo og Hannover i dag. DnB NORD skal i følge planen starte finansinstitusjoner er holdt utenfor samarbeidet. virksomheten fra januar 2006, under forutsetning av tilslutning fra myndighetene i de respektive land. Sven Avtalen om opprettelsen av DnB NORD ble undertegnet i Oslo og Hannover i dag. DnB NORD skal i følge planen starte Herlyn fra NORD/LB vil bli administrerende direktør for DnB NORD, mens DnB NORs konsernsjef Svein Aaser vil bli virksomheten fra januar 2006, under forutsetning av tilslutning fra myndighetene i de respektive land. Sven styreleder. Herlyn fra NORD/LB vil bli administrerende direktør for DnB NORD, mens DnB NORs konsernsjef Svein Aaser vil bli JPMorgan og Citigroup har vært finansielle rådgivere for henholdsvis DnB NOR og NORD/LB. styreleder. JPMorgan og Citigroup har vært finansielle rådgivere for henholdsvis DnB NOR og NORD/LB. Om NORD/LB Norddeutsche Landesbank: NORD/LB Norddeutsche Landesbank er Nord-Tysklands ledende fullservicebank med en forvaltningskapital på rundt 202 milliarder euro. Som internasjonal forretningsbank er Om NORD/LB Norddeutsche Landesbank: NORD/LB Norddeutsche Landesbank er Nord-Tysklands ledende fullservicebank med en forvaltningskapital på rundt 202 milliarder euro. Som internasjonal forretningsbank er NORD/LB representert i alle større finans- og handelssentre, som New York, London og Singapore. Siden 1998 har Nordøst-Europa vært del av bankens forretningsstrategi. NORD/LB har etablert et tett nettverk av datterselskap, filialer og representasjonskontorer i Norge, Sverige, Finland, Latvia, Litauen og Polen. Norddeutsche Landesbank har spesiell ekspertise innen finansiering, særlig av skip og fly, samt innen verdipapirvirksomhet og i storkundesegmentet. I samarbeid med sparebanker i Niedersachsen, Sachsen-Anhalt og Mecklenburg-Vorpommern har NORD/LB en ledende posisjon i personkundemarkedet og blant små og mellomstore bedrifter i sitt hjemmemarked. NORD/LB representert i alle større finans- og handelssentre, som New York, London og Singapore. Siden 1998 har Nordøst-Europa vært del av bankens forretningsstrategi. NORD/LB har etablert et tett nettverk av datterselskap, filialer og representasjonskontorer i Norge, Sverige, Finland, Latvia, Litauen og Polen. Norddeutsche Landesbank har spesiell ekspertise innen finansiering, særlig av skip og fly, samt innen verdipapirvirksomhet og i storkundesegmentet. I samarbeid med sparebanker i Niedersachsen, Sachsen-Anhalt og Mecklenburg-Vorpommern har NORD/LB en ledende posisjon i personkundemarkedet og blant små og mellomstore bedrifter i sitt hjemmemarked. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=109824

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner