DNBNOR - DNB NOR INN I BALTIKUM I SAMARBEID MED NORD/LB

DnB NOR etablerer seg i Baltikum ved å opprette en felleseid bank med Norddeutsche Landesbank (NORD/LB) for Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen. Den nye banken får navnet DnB NORD og skal eies 51 prosent av DnB NOR og 49 prosent av NORD/LB. DnB NORD bygger på NORD/LBs virksomhet i området. DnB NOR overtar samtidig NORD/LBs virksomhet i Sverige. DnB NOR etablerer seg i Baltikum ved å opprette en felleseid bank med Norddeutsche Landesbank (NORD/LB) for Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen. Den nye banken får navnet DnB NORD og skal eies 51 prosent av DnB NOR og 49 prosent av NORD/LB. DnB NORD bygger på NORD/LBs virksomhet i området. DnB NOR overtar samtidig NORD/LBs virksomhet i Sverige. - Opprettelsen av DnB NORD er et viktig strategisk skritt for oss som kan få stor markedsmessig betydning for DnB NOR og for våre nordiske kunder som opererer i disse raskt voksende markedene. Dette er i overensstemmelse med DnB NORs internasjonale strategi, sier konsernsjef Svein Aaser i DnB NOR. - Vi ser et betydelig vekst- og utviklingspotensial i et av Europas mest dynamiske områder. Det bor 82 millioner mennesker i landene rundt Østersjøen. Den nye banken vil etter planen være operativ fra januar 2006. DnB NORD får en god posisjon i Østersjøområdet fra første dag med 1 450 ansatte, 111 kontorer, over 550 000 kunder og en forvaltet kapital på 2,7 milliarder euro, tilsvarende 21 milliarder norske kroner. I Litauen er banken den tredje største med en markedsandel på 12 prosent. Den delen av NORD/LBs virksomhet i Sverige som overtas av DnB NOR, hadde pr. 31. desember 2004 bevilgede kreditter på 1 349 millioner euro, tilsvarende 10,6 milliarder norske kroner. DnB NOR vil betale 157,5 millioner euro, tilsvarende 1 240 millioner norske kroner, for 51 prosent av aksjene i DnB NORD. - Jeg er overbevist om at DnB NORD, med de to morbankenes kompetanse og styrke i ryggen, kan bli en av de mest attraktive leverandører av finansielle tjenester til husholdninger og bedrifter i hele denne regionen, sier Svein Aaser. Konsernsjef Svein Aaser i DnB NOR understreker at DnB NORD vil tilby kundene hele bredden av finansielle produkter. - Etableringen kompletterer DnB NORs nettverk i det nordiske området og vil få stor betydning, både i betjeningen av våre nåværende kunder og når det gjelder å tiltrekke seg nye i alle de nordiske land, samt i Baltikum, Polen og Tyskland, sier han. - NORD/LB har et godt fotfeste i de ulike markedene i Nordøst-Europa og har bygd opp en god infrastruktur, mens DnB NOR bidrar med kapital og produkt- og prosesskompetanse, blant annet på cash management, corporate finance og investment banking-områdene. Slik sett utfyller de to partene hverandre uten vesentlig overlapping. - Forutsetningene for at DnB NORD skal lykkes kan knapt være bedre, sier konsernsjefene Svein Aaser og Dr. Hannes Rehm. I tillegg til joint venture-avtalen vil NORD/LB styrke samarbeidet i sine respektive hjemmemarkeder. Skipsfart og finansinstitusjoner er holdt utenfor samarbeidet. Avtalen om opprettelsen av DnB NORD ble undertegnet i Oslo og Hannover i dag. DnB NORD skal i følge planen starte virksomheten fra januar 2006, under forutsetning av tilslutning fra myndighetene i de respektive land. Sven Herlyn fra NORD/LB vil bli administrerende direktør for DnB NORD, mens DnB NORs konsernsjef Svein Aaser vil bli styreleder. JPMorgan og Citigroup har vært finansielle rådgivere for henholdsvis DnB NOR og NORD/LB. Om NORD/LB Norddeutsche Landesbank: NORD/LB Norddeutsche Landesbank er Nord-Tysklands ledende fullservicebank med en forvaltningskapital på rundt 202 milliarder euro. Som internasjonal forretningsbank er NORD/LB representert i alle større finans- og handelssentre, som New York, London og Singapore. Siden 1998 har Nordøst-Europa vært del av bankens forretningsstrategi. NORD/LB har etablert et tett nettverk av datterselskap, filialer og representasjonskontorer i Norge, Sverige, Finland, Latvia, Litauen og Polen. Norddeutsche Landesbank har spesiell ekspertise innen finansiering, særlig av skip og fly, samt innen verdipapirvirksomhet og i storkundesegmentet. I samarbeid med sparebanker i Niedersachsen, Sachsen-Anhalt og Mecklenburg-Vorpommern har NORD/LB en ledende posisjon i personkundemarkedet og blant små og mellomstore bedrifter i sitt hjemmemarked. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=109824

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner