DNBNOR - DNB NOR KJØPER MONCHEBANK I MURMANSK

DnB NOR kjøper Monchebank i Murmansk DnB NOR har inngått avtale om å kjøpe Monchebank som har hovedkontor i Murmansk og 180 ansatte. DnB NOR etablerte et representasjonskontor i Murmansk i 1999 og har hatt et mangeårig samarbeid med Monchebank. - Med kjøpet av Monchebank får vi en god posisjon i et område som står foran en spennende utvikling når olje- og gassforekomstene i Barentshavet skal utvinnes, sier konsernsjef Svein Aaser i DnB NOR. Kjøpet av Monchebank er i tråd med DnB NORs uttalte internasjonale strategi, som innebærer satsing i utvalgte områder og på næringer som energi, fiskeri og skipsfart og samtidig å følge norske selskaper som etablerer seg utenlands. Stadig flere norske bedrifter finner veien til Murmansk og Barentsregionen. Monchebank har et solid fotfeste i Murmansk med 3.000 bedriftskunder og ca. 50.000 personkunder. Egenkapitalen utgjør om lag ti millioner US dollar, og banken har de siste årene hatt et driftsresultat på noe over halvannen million US dollar. Monchebank er i dag eid av Moskva-baserte Rosbank, et selskap i Interros gruppen. DnB NOR betaler 21 millioner US dollar for 97,3 prosent av aksjene i Monchebank. Noe virksomhet i Monchebank, som er knyttet til virksomheten i Interros gruppen, vil bli overført til selgeren før transaksjonen sluttføres. Kjøpet av Monchebank er avhengig av myndighetenes godkjennelse i Norge og Russland. Monchebank er en liten, regional bank, men innehar alle nødvendige lisenser for å kunne drive bank over hele Russland. En etablering fra grunnen av ville vært en tidkrevende prosess som kunne tatt fra tre til fem år. - I tillegg til en god virksomhet i Murmansk- området som vi vil videreutvikle, får DnB NOR innpass i det russiske bankmarkedet umiddelbart med kjøpet av Monchebank, sier Aaser. DnB NOR har fra før en sterk posisjon i Nord- Norge med datterselskapet Nordlandsbanken og åtte bankkontorer i Troms og Finnmark. Tidligere i år inngikk DnB NOR avtale med tyske Norddeutsche Landesbank (NORD/LB) om å etablere DnB NORD. DnB NORD vil drive bankvirksomhet i de baltiske statene, Polen og Danmark. DnB NOR har også overtatt NORD/LBs virksomhet i Sverige. - Kjøpet av Monchebank passer godt inn i vår satsing i Norden og i de raskt voksende økonomiene i Østersjøområdet, blant annet gjennom etableringen av DnB NORD, sier konsernsjef Svein Aaser.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner